Snart åker AIK på miljövänlig is!

I Solna byggs just nu en CO2-isbana för bättre is, bättre driftskostnader och bättre miljöval. Det är Solna Stad som tillsammans med Peab, Industri & Laboratoriekyl samt andra underentreprenörer kompletterar Ulriksdals två konventionella isbanor med Stockholms första CO2-isbana.

Uppdraget startade hösten 2016 med att Industri & Laboratoriekyl blev tillfrågade i egenskap av expert på CO2-isbanor att ingå i projekteringsgruppen för den nya ishallen tillsammans med Peab. Industri & Laboratoriekyl har tidigare byggt Sveriges två enda renodlade CO2-isbanor - den första i Gimo och den andra i Enköping.

Produktion av anläggningen pågår just nu för fullt och allt ska stå klart till augusti 2017. Hjärtat i produktionen blir kylmaskinen som kyler, skapar is och all värme till golvvärme, ventilation, radiatorer, duschar, snösmältning samt avfuktning. CO2 (koldioxid) kommer att fungera som köldmedium och finnas i rören i betongen under isen.

Uppdraget genomförs som ett samverkansprojekt.

Peab samordnar byggdetaljerna och vi på Industri & Laboratoriekyl agerar installationssamordnare för ventilation, el, vvs m m. Vi har gjort det här tidigare och det är oerhört viktigt att alla installationer fungerar optimalt med resten av kylsystemet. Det innebär t ex att vi även är involverade i själva konstruktionen och arbetet med ispisten. Den stora utmaningen i ett sådant här projekt är just samordningen. Det är viktigt att alla möten vi har med Peab och de andra installatörerna leder framåt och är konstruktiva. När alla är väl förberedda och gör det vi kommer överens om så flyter uppdraget på smidigt för alla. Peab är väldigt professionella och vårt samarbete med dem klockrent. Vi har också sett till att ha en bra dialog med de som ska nyttja hallen så att de kan föra fram det de tycker är viktigt. I slutänden ska vi nå en bra praktiskt användarfunktion och rätt ekonomisk nivå för alla parter, säger Niklas Lundgren, projektledare på Industri & Laboratoriekyl.

- I det här projektet har Industri & Laboratoriekyl deltagit aktivt från allra första stund. Vi har tillsammans stått vid ritbordet och projekterat anläggningen och nu när vi producerar agerar de installationssamordnare. De är väldigt långt framme när det gäller CO2 installationer och absolut främst när den ska tillämpas på isbanor. Vi känner varandra väl och har ett bra samarbete. De är duktiga och seriösa, säger Henrik Borssen, platschef, Peab Sverige AB

Den nya CO2-isbanan i Solna kommer bli betydligt billigare i drift i jämförelse med en äldre konventionell.

En genomsnittshall i Sverige förbrukar ca 1 miljon kilowattimmar per år. Det brukar bli lika mycket i kronor och ören. Industri & Laboratoriekyl räknar med att den nya isbanan kommer att halvera den förbrukningen, vilket innebär att besparingen teoretiskt sätt skulle ligga på 500.000 kr per år för Solna Stad.

Tittar vi sedan på servicekostnaderna så finns det ännu mer att spara. Kostnaderna för service av en CO2-kylmaskin ligger ungefär på hälften mot en konventionell maskin. Solna Stad kommer där spara in ytterligare några hundratusen kronor.

En stor del av energibesparingen sker genom värmeåtervinning. När CO2 används som köldmedium går det att återvinna 100% av värmen utan värmepump, vilket inte går med den gamla tekniken. I det här fallet kan den återvunna energin användas till att värma upp hela hallen.