Kloka ICA handlare byter till CO₂ tidigt!

Under 2016/2017 genomförde ICA Supermarket i Fisksätra några mil utanför Stockholm en stor ombyggnation och passade samtidigt på att konvertera butiken till CO₂ (Koldioxid).

För sex år sedan var Ola Gunnarsson som är handlare för butiken inte helt nöjd med det samarbete de hade med sin dåvarande kylfirma och tog då kontakt med Industri & Laboratoriekyl.

För sex år sedan visste jag ingenting om F-gasförordningen, GWP-värden (Global Warming Potential), CO₂ och de nya reglerna. Det var Industri & laboratoriekyl som informerade mig om det i samband med att vi startade vårt samarbete och de genomförde sitt första uppdrag. När de berättade vad som skulle hända inom en ganska snar framtid så nappade jag direkt. Vi bytte vid det tillfället till nya charkdiskar förberedda för CO₂. När det tre år senare var dags att byta ut några frysmöbler så var det självklart för mig att sätta in frysmöbler med CO2 som köldmedium samt ett nytt CO₂-aggregat. Nu med facit i hand så hade det varit bättre om vi genomfört hela ombyggnationen och konverteringen redan då, säger Ola Gunnarsson, handlare, ICA Supermarket i Fisksätra.

2016/2017 när den stora ombyggnationen tog fart agerade Industri & Laboratoriekyl projektledare och totalentreprenör för samtliga discipliner som var på plats under projektets gång, snickare, elektriker, rörmokare mfl. De höll också i de lagstadgade roller som måste uppfyllas som Bas-P och Bas-U samt förde personliggare och all annan dokumentation. Butiken byggdes om och till med bl.a. mer säljyta. De nya installationerna blev CO₂ rakt igenom i form av kylar, frysar, lager mm., men även luftkonditioneringen arbetar med CO₂ som köldmedium.

Vi ville göra det så enkelt som möjligt för vår kund. Vi kanske inte är unika, men det är inte många företag inom vår bransch som kan gå in och erbjuda sin kund en helhetslösning som vi faktiskt gör. En sak som var viktigt redan när vi träffades för sex år sedan, var att kunden inte skulle investera i fel riktning. Därför var vi redan från början noga med att berätta hur framtiden ser ut. En annan sak var att när själva projekteringen gick i gång så insåg vi att kundens vision innebar ett stort projekt med bl a förändrad layout på butiken samt både om- och tillbyggnationer. Vi ville förverkliga vår kunds vision och för att kunna göra det var det bäst om vi kunde fungera som totalinstallatör för hela projektet, säger Hans-Olov Larsson, säljare på Industri och laboratoriekyl.

När nya kyl- och frysdiskar med lock och dörrar installerades i butiken påverkades hela inomhusmiljön. Äldre kyl- och frysmöbler utan lock och dörrar spiller kall luft till lokalen, medan nya energieffektiva möblerna skapar ett varmare inomhusmiljö. Detta är en fördel vinterhalvåret men sommartid kan det upplevas för varmt. På ICA Supermarket i Fisksätra hjälper det nya AC-systemet till att göra inomhusklimatet svalare under sommaren. I dag finns kylbatterier uppsatta på lämpliga platser i butiken, vilket skapar en bra miljö för kunder och personal.

Det är inte bara på minskad energiförbrukning som ICA Supermarket i Fisksätra sparar pengar, utan också på att svinnet minskat tack vare att lock och dörrar på alla frys- och kylmöbler gör att varorna håller rätt temperatur och håller längre.

Sommartid har det tidigare varit problem med de öppna kyl- och frysmöblerna. Isbildning och läckage ställer till problem och servicekostnaderna kan bli väldigt höga. Varor som blivit förstörda får slängas och inte att förglömma arbetsinsatsen för att plocka ur och i varor i samband med avisning, service m.m.

Förr eller senare kommer alla vara tvungna att göra den här investeringen. Det är oundvikligt. Om sedan alla butiker ska göra det här på sluttampen, så tror jag inte att tillgången på kyltekniker kommer räcka till. För mig och min butik är det otroligt skönt att vi är färdiga. Min rekommendation till andra ICA handlare är att inte vänta för länge, säger Ola avslutningsvis.