ICA MAXI Häggvik 2.0

”Den stora utmaningen i det här projektet var att behålla våra kunder samtidigt som ombyggnation och installation pågick. Vi bytte ut hela vår kylanläggning inklusive alla diskar. Det blev en succé!”

ICA Maxi i Häggvik är med sina 11.000 kvm en av de största Maxibutikerna i Sverige. Butiken är belägen i ett expansivt område i Sollentuna norr om Stockholm. När butiken byggdes 2006 stod  Industri & Laboratoriekyl för installationen av kylanläggningen. Installationen var unik på så sätt att det var en av de första större av sitt slag i Sverige - ett subkritiskt system, där CO2 användes som köldmedium för frysarna och R404 för kylarna.

För Industri & Laboratoriekyl var det på den tiden ett pionjäruppdrag och för ICA Maxi en satsning mot framtiden.

Tio år senare stod ICA Maxi i Häggvik inför nästa stora utmaning - att bygga om och modernisera butiken.

Valet stod mellan att konvertera de äldre kyl- och frysmöblerna eller att i princip byta ut allt mot nytt. Det fanns många variabler att ta hänsyn till som kostnad, tänkt energibesparing, miljön och F-gasfordningen.

-Vi ville i samband med ombyggnationen sänka vår energiförbrukning, få en ännu fräschare butik med en miljövänlig profil. Det blev lyckat. Hade vi inte genomfört den här ombyggnationen hade vi kanske inte haft den fantastiska försäljningsutvecklingen vi har nu. I dag omsätter vi ca en halv miljard kronor. Vi är trea i Sverige i år om du räknar omsättningens ökning i procent, säger Roger Holgersson, butikschef på ICA Maxi Häggvik

”Det var ett spännande ögonblick när vi drog igång de nya samtidigt som de gamla fortfarande tuffade på”

Etapp 1 innebar installation av en helt ny kylanläggning. Två stycken transkritiska kylaggregat från Green & Cool sattes in i det nybyggda maskinrummet. Maskinerna med tre olika temperatursteg för frys, kyl samt luftkonditionering. Nu byggdes också kyl- och frysrum om och driftsattes. I etapp 2 byttes och installerades 250 meter kyldisk, 25 meter mejerifront och 125 meter frysdisk. Allt medan butiken bedrev försäljning som vanligt.

-Vår största utmaning var att utföra det här stora installationsarbetet med butikens full drift. Då gäller det att vi är serviceminded och ser till att ta stor hänsyn till kunderna i butiken. Ett tag körde vi dubblerat maskineri för att allt skulle fungera. Det var ett spännande ögonblick när vi drog igång de nya samtidigt som de gamla fortfarande tuffade på.  Tillgången på ström gick så att säga ner i butiken. Det är alltid en tidspassning när allt ska startas upp, de gamla diskarna fasas ur och de nya sätts i drift. Allt fungerade perfekt, säger Pär Helgesson, projektledare på Industri & Laboratoriekyl

Energibesparingsprojektet!

Målet var att göra ett energibesparingsprojekt som även inkluderade ventilation.

Nu anslöts och anpassades fastigheten till de återvinningsdelar som finns i de nya kylaggregaten. Ventilationssystemet med aggregat från Munters byggdes om från sorptionskyla till aktiv kyla som reducerar fukten i butiken, vilket ger ett bättre arbetsklimat inte bara för kunder och personal utan också spar kylenergi i diskar och rum. Totalt har ombyggnationen medfört stora energibesparingar men också ökad driftsäkerhet genom bättre styr- och övervakningsfunktioner.

-Vi har haft ett långt samarbete med Industri & Laboratoriekyl. Det sträcker sig tillbaka till när butiken byggdes. Samarbetet bygger på ömsesidigt förtroende. De är kompetenta och kunniga yrkesmän och kvinnor som applicerar system som fungerar och skulle de inte fungera så fixar de till det. För oss är det en trygghet med en partner som känner oss väl, avslutar Roger Holgersson, butikschef på ICA Maxi Häggvik.