Fokus på miljö & energi!

-Allt vi gör har fokus på miljö & energi!, säger Patrik Larsson, vd och Teknisk chef på Industri & Laboratoriekyl.

Behovet av ny teknik som svarar upp mot samhällets krav på miljövänliga och energieffektiva system är stort. Kraven ökar på att installatörernas kompetens och erfarenhet motsvarar uppdragen. Industri & Laboratoriekyl, som ingår i TESAB-kedjan, räknas idag som ett företag med hög kompetens inom den nya tekniken.

Miljö och energi är de två faktorer som styr det mesta av arbetet på Industri & Laboratoriekyl. Målet är att hjälpa uppdragsgivaren med ny teknik för att spara energi och minska miljöpåverkan. Dessa två faktorer hänger ihop med de lagar (F-gasförordningen) som styr alla systemval som Industri & Laboratoriekyl gör. Industri & Laboratoriekyl var ett av de första kylföretagen i Stockholmsområdet som började arbeta med CO2 (koldioxid). Redan 2005 byggde de sin första CO2-anläggning.

Deras CO2-anläggningar finns i livsmedelsaffärer, lager, restauranger, sjukhus, isbanor och som industriapplikationer. I dag räknas de som ett av få företag i Sverige som kan erbjuda sina kunder spjutspetskompetens inom CO2.

Marknaden är oändlig, men inte antalet kyl­företag som behärskar tekniken.
Det finns ett antal tusen livsmedelsbutiker i Sverige och av dem är det bara de som är byggda efter 2012 som mer generellt har installerats med CO2-teknik. Totalt har uppskattningsvis 80% av alla butiker i Sverige kvar att göra en konvertering av sitt kylsystem. Det finns ca 200 kylföretag i Stockholmsområdet varav bara en handfull behärskar den nya tekniken.

F-­gasförordningen och dess konsekvenser

Inför stoppdatumet 2020 kommer många livsmedelsbutiker som i dag använder köldmediet R404A behöva bygga om sina anläggningar. De flesta server- och datahallar har förmodligen ytterligare två år på sig. Utöver det finns det mängder av komfortkylanläggningar och tusentals restaurang- och storkök som kommer att behöva konverteras. Efterfrågan kommer att vara betydligt större än tillgången på resurser till detta.

Redan 2018/2019 blir det kritiskt för många som inte agerat. Tiden är knapp och risken är att priserna kommer gå upp. Världens största tillverkare av köldmediet R404A upphör från och med årskiftet 2017/2018 med sin tillverkning. Det innebär att även om det är tillåtet att fylla på till 2020 så kanske det inte finns något att fylla med. Efter 2020 blir många tvungna att använda sig av ersättningsköldmedier. I dag vet ingen hur de befintliga anläggningarna kommer att fungera med nya köldmedier. I värsta fall kan det bli som att tanka en bensinmotor med diesel.

Produktutvecklingen för CO2­teknik

Det som först togs fram var kylaggregat i mellanregistret. Det är de som i dag sitter i moderna livsmedelsbutiker. När det gäller mindre anläggningar är branschen i mål. Tekniken har förfinats ytterligare och effektiviteten har ökat. Prisnivåerna sjunker och nu kan vi installera CO2 även i vanliga kylskåp.

I det stora segmentet har det tidigare sagts att det skulle bli för dyrt. Inte heller det är
sant längre. Green & Cool har visat att deras CO2-lösningar för stora anläggningar är i samma prisklass eller billigare än en konventionell ammoniakanläggning. Industri & Laboratoriekyl har arbetat aktivt med produktutveckling tillsammans med Green & Cool i över 10 år.

Vi bidrar till ett hållbarare samhälle

CO2 har ingen som helst påverkan på klimatet. Det är en helt naturlig produkt som vi dricker
i vår öl och läsk som kolsyra. Transport och förpackning är det som kostar. I själva verket binder vi CO2 i täta system i stället för att skicka upp det i vår atmosfär. CO2 har många fördelar, men väldigt få nackdelar. Miljövänligt, flexibelt och energieffektivt.