40 års erfarenhet är grunden till vår utveckling!

För 40 år sedan startade Industri & Laboratoriekyl som ett enmansföretag i Aspudden, Stockholm.

Nu, 40 år senare är vi trettio anställda och arbetar med den modernaste och hållbaraste teknik som finns tillgänglig. I dag är vi ett av Sveriges ledande företag inom CO2 (koldioxid), ett naturligt köldmedium utan någon som helst miljöpåverkan. 

Industri & Laboratoriekyl har ända sedan starten stått för kvalitet. När jag kom in som en av ägarna 2002 vågar jag också påstå att vi stått för nyfikenhet. Nyfikna på ny teknik, forskning och tillämpning. Det var den nyfikenheten som gjorde att vi beslöt att satsa på CO2 fullt ut redan för tio år sedan. Fördelarna med CO2 är stora i form av lägre energiförbrukning, hör tillgänglighet och inte minst hållbarhet.
Det som gjort detta möjligt är de senaste tio årens teknikutveckling. Det är elektronik och styrmöjligheter som öppnat upp en helt ny dimension för hela hanteringen av anläggningarna.

I dag kan vi få ut mycket stor effekt i form av högtempererad värmeåtervinning.
Det är också nyfikenhet och dagens teknikutveckling som gjort det möjligt för oss att skapa vårt nya DLE-System som ökar verkningsgraden och kommer presenteras under 2018.

Jag har jobbat med det här hela livet och kanske har de senaste tio åren varit de allra roligaste. Hur ser då framtiden ut? Nyckelordet är hållbarhet. Hållbarhet är något som både vi, våra kunder kommer arbeta med framöver. Det finns ingen alternativ. Fortsätt vara nyfiken, det är jag.

Hans-Olov ”Happy” Larsson

Vi på Industri & Laboratoriekyl önskar Alla en God Jul & ett Gott Nytt År

Vi stödjer Barncancerfonden.

Hans-Olov ”Happy” Larsson