Nyckeln till utveckling är utbildning

Modern kylteknik kräver allt mer avancerade lösningar vilket ökar behovet av fortbildning i företagen.

Varje år genomför Industri & Laboratoriekyl ett antal internutbildningar i egen regi för att förmedla och förstärka ny som gammal kunskap och för att leva upp till de regelverk som finns. Internt har Industri & Laboratoriekyl därför skapat egna utbildningsmiljöer som är byggda för att kunna användas både vid teoretiska som praktiska utbildningsmoment.

-Vi agerar ofta totalentreprenör och jobbar tvärfackligt vilket innebär att våra medarbetare behöver både bredd- och spetsutbildningar. Förra veckan hade vi utbildning i el- och styrteknik. Elarbeten ingår i våra uppdrag och då är det viktigt att vi kontinuerligt utbildar i vilka faror som finns med el, hur vi förebygger dem och vilka regelverk som gäller, säger Hans-Olov Larsson, elsäkerhetsansvarig på Industri & Laboratoriekyl.