Lagerlokal förvandlas till en av Sveriges största färskvaruhallar!

Labkyl har fått samtliga installationer när Menigo AB lyfter in sina dotterbolag EKO Fisk och Servicestyckarna i Menigo Färskvaruhallens lokaler i Årsta, Stockholm.

Labkyl har fått förtroendet av MVB Öst att ansvara för samtliga installationer i byggnaden. Installationsmässigt är det för Labkyls räkning en totalentreprenad. Utöver installation av miljövänlig kyla och processmedia innefattar den även VS, el, ventilation, samt styr och regler. När allt är klart kommer det bli en av Sveriges största färskvaruhallar under ett och samma tak.

Projekteringen startade vid årskiftet och allt beräknas stå klart hösten 2019. Hela ombyggnationen avser lager på plan två och personalutrymmen på plan tre.

I dag består lagerlokalen i princip av en stor tom yta som kommer att delas upp i tre delar för hantering av färskt kött, fisk samt frukt och grönsaker. De tre nya avdelningarna kommer förses med nya rumsbildningar, nya installationer samt ny framtidssäkrad kylanläggning.

100% miljövänlig kyla!

 Labkyl kommer att installera kyla i ca 4 000 kvm av lokalens totala 5 100 kvm. Det handlar till största delen om kyl- och frysrum samt andra beredningsytor. Hantering av färskt livsmedel innebär överlag höga hygienkrav. Genom att använda naturliga köldmedier i applikationer får Menigo AB en framtidssäkrad, miljövänlig och kostnadseffektiv lösning.

- Vi utför ett omfattande installationsarbete inom flera olika discipliner. Vissa delar kommer dessutom få speciallösningar som te x insaltningsrum för fisk där det krävs höga materialkrav. Därför arbetar vi där med en metod som innebär att förångare sänks ner i ett elektrolytbad för att skapa en yta som bl a står emot saltets yttre påverkan, säger Viktor Wilson, projektledare på Labkyl.