Ny administrativ chef och vice VD till Labkyl

Magnus Wallström är ny administrativ chef och vice VD på Labkyl. Han är en mångsysslare med bred erfarenhet från flera olika branscher vilket han kommer få nytta av hos Labkyl.

Magnus kommer senast från tjänsten som kanslichef på Stockholms scoutdistrikt. Han arbetar med bokföring, har varit företagare inom brunnsborrning, gjort 16 år som polis, är utbildad maskintekniker och varit utbildare inom Storstockholms Lokaltrafik samt på Polishögskolan.

 

Välkommen! Visst har du redan smygstartat på Labkyl?

I slutet av förra sommaren började jag jobba på Labkyl två dagar i veckan med fakturagranskning, det vill säga övervaka och granska fakturor, se att beställningen stämmer med underlag och att varor och produkter kommit dit de ska.

Vad innebär ditt uppdrag som administrativ chef?

Att ha en helhetsbild över de administrativa sysslorna och att avlasta befintlig administration. Ett exempel på avlastning är att jag nu kommer att handha ISO certifieringen. Det är en tidsödande uppgift och när jag nu tar hand om den underlättar det för andra. Ett annat exempel är att jag kommer stötta gruppcheferna i personalfrågor av administrativ natur. Jag kommer också avlasta vår vd Patrik Larsson med vissa uppgifter.

Varför är administrationen viktig för Labkyl?

Administrationen är smörjmedlet i motorn. Det här vet ledningen på Labkyl och det är därför jag är här. Labkyl är ett företag som växer och då är det ännu viktigare för personalen att det finns en bra administrativ plattform att utgå i från när de genomför sina uppdrag. Vi blir effektivare, gör färre misstag och slipper en massa krångel.

Kan du påverka framtiden för Labkyl?

I vissa avseenden kanske jag kan det. Ett av mina uppdrag är ekonomisk analys. I det här fallet ska jag följa upp projekt och se hur de löper månadsvis. Ur den analysen kommer vi kunna ta fram rapporter som gör att vi kan genomföra rätt åtgärder till förbättring.

En annan del är att få en bättre bild av våra kostnader. Vad kostar varje uppdrag egentligen? Vi vet hur mycket lön vi betalar ut och hur många vi är - men det är inte hela sanningen. Det här går att bryta ner i mindre parametrar för att få en mer exakt bild. Ett mål är att vi ska få ett bra mått på nyttjandet. Hur bra är vi på att sälja vår tid? Kan vi sälja vår kompetens på ett annat sätt än vi gör idag? Här hoppas jag kunna ta fram underlag som hjälper ledningen att ta rätt beslut.