400 kvm miljösmart fryslager åt Polfärskt

Labkyl har fått i uppdrag att bygga ett nytt fryslager på 400 kvm åt Polfärskt i Uppsala. Polfärskt står för miljösmart samdistribution av bröd till nära 3000 butiker i Sverige. Ett av Polfärskts tre kärnvärden är ”Miljösmartare”.

När Labkyl nu bygger ett nytt fryslager åt Polfärskt i Uppsala är det självklart också en miljösmart kylinstallation med naturliga och hållbara köldmedier. Projekteringen genomfördes för cirka tre månader sedan. Nu kundanpassar Labkyl en befintlig byggnad genom att dela en större lokal i två mindre. I den del som är Polfärskts byggs det torrlager, fryslager samt nya kontor.

Labkyl kommer att installera ett CO2-aggregat som ska betjäna fryslagrets fyra stycken industriförångare. Värmeåtervinningen är kopplad till torrlagret och torrlagrets in- och utlastningsramper, vilket kommer medföra stora energibesparingar. Uppdraget beräknas vara klart under sommaren 2019.