ICA Kvantum Värtan gör sin största miljöinvestering någonsin

Labkyl hjälper just nu ICA Kvantum Värtan att installera 100% klimatneutral kyla.

ICA Kvantum Värtan är en miljöcertifierad butik som ständigt arbetar för att minska sin miljöpåverkan inom områden som matsvinn, energi och plast. Just nu installerar Labkyl i butiken ett nytt miljövänligt kylsystem som använder sig av naturliga köldmedier. Systemet är helt klimatneutralt. Målsättningen är att lämna så lite klimatavtryck som möjligt för att värna om framtiden. Det sker också stora energibesparingar genom att överskottsvärmen från det nya kylsystemet återvinns för att sedan värma upp hela fastigheten.

ICA Kvantum Värtans kunder kommer snart kunna köpa livsmedel som är kylda eller frysta med 100% hållbar och miljövänlig kyla i en butik som värms upp av återvunnen värme.

Film gjord av Ica