Labkyl synliggör sina kunders klimatsatsningar

Under arbetet med att installera 100% klimatneutral kyla åt ICA Kvantum Värtan, kom en förfrågan om det fanns något sätt att informera butikens kunder om butikens miljösatsningen när det gällde kyla och värme.

Labkyl tog fram en rollup så att kunderna tydligt förstår, att nu gör ICA Kvantum Värtan en satsning på hållbar kyla och värme. Det blev populärt även hos andra handlare. Bilden är tagen från ICA Kvantum Flygfyren.

-Det här borde vi tänkt på tidigare, klart vi ska berätta vad vi gör under installationsskedet. Tillsammans med vår kund gör vi en viktig insats för klimatet varje gång vi konverterar en butiks kylsystem till CO2, säger Hans-Olov Larsson, marknadsansvarig på Labkyl.