Labkyl bygger husets hjärta för värme och kyla

När Vasakronan genomför en om- och tillbyggnad av Kv. Nöten 5 vid Solna Strand har Labkyl fått i uppdrag av sin beställare Zengun att installera DLE-värmepumpar.

Kvarteret Nöten 5 består av tre byggnader som ska bindas samman med en länkbyggnad i glas. Det byggs också en modern gemensamhetsyta mellan husen ner mot vattnet. Totalt renoveras 26 000 kvm. Målet är att fastigheten ska miljöcertifieras enligt LEED Guld.

Labkyl levererar och installerar tre DLE-värmepumpar med en värmeeffekt på mer än 1000 kW. De har en kall sida med frikylfunktion som tas ur 58 stycken geoenergibrunnar. Systemet ska ersätta både fjärrvärme och fjärrkyla. Utöver värmepumpar står Labkyl med installation.se också för rördragning samt styrsystemet för undercentralen.

Installationen av DLE-Värmepumpar i kvarteret Nöten 5 är den andra i sitt slag som Labkyl genomför. Den första installation genomfördes 2019 i Sånga-Säby Hotell & Konferens.

DLE-värmepumpen innehåller en banbrytande CO2 teknik - ett 100% miljövänligt köldmedium som dessutom är en biprodukt vid biogastillverkning. De optimerade
DLE-värmepumparna levererar 70°C varmvatten som leds ut till kontor, konferensrum och andra lokaler i Kv. Nöten 5. Här växlas varmvattnet till värme, ventilation och varmvatten.
På samma sätt leds kylan ut i byggnaderna och kyler vid behov samma lokaler.

DLE-värmepumpen representerar en hållbar, energi- och kostnadseffektiv lösning.

Den första projekteringen av kvarteret Nöten 5 genomfördes hösten 2018, installationsarbetet startade strax efter sommaren 2019 med rivningar, anpassningar och byggnationer, i mitten av september drog det egentliga installationsarbetet i gång. Planerad driftsättning och provning är satt till januari 2020.

Bild: Vasakronan/TMRW

Bild: Vasakronan/TMRW