DLE - Framtidens koncept för miljövänlig och energieffektiv kyla och värme!

Labkyl har under flera år utvecklat DLE-konceptet som nu finns i produktion samt installerade och i drift hos beställare.

DLE representerar en hållbar, energi- och kostnadseffektiv lösning. Det som möjliggjort den här utvecklingen är en banbrytande CO2-teknik, där CO2 (koldioxid) använts i stället för miljöfarliga syntetiska köldmedier. Utöver att det är en klimatneutrallösning skapar DLE-konceptet hetvatten på över 75 grader, i en värmepump har den en effekttäckningsgrad på 100% i jämförelse med ca 70% för dagens värmepumpar. Någon spetsvärme kommer inte behöva tilföras.  Att DLE-konceptet kommer att revolutionera marknaden är ingen vågad gissning. Med sitt naturligt köldmedium och en extremt låg energiförbrukning är DLE-värmepumpen den överlägset mest energieffektiva och miljövänliga produkten på marknaden.

Läs mer här