Labkyl – Årets Miljöhjälte 2019

Labkyl blev det första företaget att vinna TESABs nyinstiftade pris som Årets Miljöhjälte

Vi tackar alla för det här ärofyllda priset! Vi har jobbat hårt med hållbarhetsfrågor tillsammans med franchiseföretagen i TESAB, då detta är en så viktig fråga för hela samhället. Vi på Labkyl bidrar till en hållbar samhällsutveckling genom att konsekvent arbeta med energibesparande åtgärder och naturliga köldmedier. Det är där vi känner att vi kan bidra mest för att vi tillsammans ska nå målen i Agenda 2030. Jag vill också tacka alla mina medarbetare på Labkyl som varje dag gör en så viktig insats, säger Patrik Larsson, VD på Labkyl.

Motiveringen till priset var följande: Idén till att skapa ett attraktivt varumärke, 100% Hållbarhet, initierades av Labkyl hösten 2017 för att få kedjans kunder, leverantörer, konsulter och andra partner att inse vikten av att göra miljösmarta val vid installationer som även gynnar dem ekonomiskt. Labkyl står ofta för startmotorn i TESAB och när vi nu instiftar det nya priset som Årets Miljöhjälte 2019 passar inget annat bättre än att just Labkyl är den som TESAB kedjan ser som vinnare.