Därför ska du investera i klimatneutral DLE-teknik

Kloka fastighetsägare väljer den högeffektiva och klimatneutrala DLE-tekniken för både värme, kyla och komfortkyla i sin byggnad. Ta del av våra sex olika argument för att du ska välja rätt.

Tillgänglighet
En tanke vid investering i nytt kyl- och värmesystem är att den ska vara av hög kvalitet, upprätthålla säker drift och förväntad effektivitet i minst 20 års tid. Investeringen ska inte behöva utsättas för några andra kostnader än planerat underhåll under sin livstid. Detta gäller också för en värmepump som dessutom bör ha ytterligare egenskaper. För att få full nytta av aggregatet vid en tuff uppvärmningssäsong måste det fortsätta arbeta även om temperaturerna stiger i värmesystemet. Med DLE-teknik säkerställer vi detta och bidrar med värme när den behövs som mest.

Hållbarhet
I dag installeras det tyvärr aggregat med köldmedier som redan nu är en klimatmässig katastrof. Ett modernt aggregatet ska arbeta med ett medium som är tidlöst och utan miljöpåverkan. DLE-teknik arbetar med återvunnen koldioxid (CO₂) från framför allt biogasframställning. Koldioxiden är naturlig och har ypperliga egenskaper vid värmeåtervinning och i värmepumpar. Med DLE-teknik minskar behovet av tillförd energi vilket sparar pengar och med CO₂ kan vi värna om både den inre och yttre miljön.

Ekonomi
En värmepumpsinvestering måste ha en säkerhet i sin beräkning. Energi, livslängd, underhåll med mera ska beräknas i en LCC-kalkyl. Med sin låga energiförbrukning är det en investering som snabbt går att räkna hem.

Dimensionering
En stor fördel med DLE-teknik är att den kan dimensioneras för hela effektbehovet och att spetsenergi med sina kostnader då inte behövs. DLE-tekniken har öppnat upp för system med speciella temperaturer vilket breddar användningsområdet avsevärt. Styrsystemet och den steglösa effektregleringen gör att DLE-tekniken alltid kan arbeta optimalt.

Underhåll
En teknisk anläggning behöver alltid underhållas och då speciellt vätskeburna distributionssystem för exempelvis värme och kyla. DLE-aggregaten är uppbyggda med standardkomponenter vilket borgar för en god reservdelstillgång under många år och kräver litet underhåll över tid.

Beprövad teknik
DLE-teknik kan användas i de flesta applikationer och har en säker konstruktion och beprövad teknik. Det finns idag många tusen aggregat med CO₂ i drift vilket visar att tekniken både är beprövad och ekonomiskt rätt.