500% högre verkningsgrad för pengarna med DLE-konceptet

Nu när Atrium Ljungberg bygger Bas Barkarby, ett multifunktionellt kvarter med inriktning på lärande, kultur, idrott och näringsliv väljer man att använda Labkyls innovativa energieffektiva och klimatneutrala DLE-koncept med teknik för att skapa kyla och värme.

I Bas Barkarby bygger idéen på att till exempel det värmeöverskott som uppstår i byggnadens många stora öppna ytor, återvinns genom kylning med DLE som värmepump och tillförs byggnaden i form av värme till tappvatten och luftbehandlingsaggregat. När det behövs spetsas tekniken med miljövänlig fjärrvärme. Det här är en mycket energieffektiv och miljövänlig lösning.

DLE-konceptet ger 500 procent bättre verkningsgrad för varje investerad energikrona jämfört med att köpa fjärrvärme och fjärrkyla.

Labkyl kommer att installera två DLE aggregat. En på 1 megawatt och ytterligare en på 100 kilowatt. Den senare kompletterar den större för att ge en bättre reglering och verkningsgrad vid lägre effektbehov. Låg energiförbrukning gör DLE-konceptet till den överlägset mest energieffektiva och miljövänliga produkten på marknaden.

Bas Barkarby får en beprövad lösning som redan finns installerad och i drift hos bland annat PostNord i Solna och hos Akademiska Hus.

Atrium Ljungbergs Bas Barkarby. Färdigställs 2022. AL.se Labkyls del av projektet beräknas klart under första kvartalet av 2021.

 

Visionsbild: Atrium Ljungberg/White Arkitekter