DLE®-teknik kyler och värmer nya studenternas utan klimatavtryck

En av Sveriges mest klassiska idrottsarenor ”Studenternas” i Uppsala kommer att nyttja Labkyls DLE®-teknik för att skapa klimatneutral och energieffektiv värme och kyla.

Studenternas IP har funnits sedan 1909 och kommer när allt är klart bestå av en arena med två fullstora bandybanor, nytt fotbollsstadium med möjlighet att spela fotboll året runt och byggnader för både sportsliga som kommersiella verksamheter. 2017 började den gamla arenan rivas och till säsongstarten 2020 hade den ersatts av en ny.

Labkyl AB har på uppdrag av Uppsala kommun Sport- och rekreationsfastigheter AB delat upp sin insats i två etapper.

Etapp 1 genomfördes 2019 och innebar byggnation av två isbanor (södra och norra isbanan) Den södra gjöts i betong för att även kunna användas under sommarhalvåret medan den norra byggdes som en sandpist. Under pisterna lades 30 000 kvm isolering tillsammans med 200 000 meter plastslang för att distribuera kall köldbärare, för att kunna skapa is. I betongpisten lades dessutom 16 000 kvm armering. Totalt motsvarar de två isbanorna 16 000 kvm ispist.

Under etapp 1 byggdes också en ny teknikbyggnad, där Labkyl AB ska installera nya kylmaskiner. I samband med pistentreprenaden uppgraderades också pumprummet i befintlig central. Två DLE-aggregat kyler ispister och värmer sportsliga faciliteter, producerar varmvatten och värmer en konstgräsplan.

Under etapp 2, som just nu pågår, kommer två DLE-aggregat på vardera 1200 kilowatt installeras i teknikbyggnaden. DLE-aggregaten blir anläggningens hjärta och kommer att försörja bandyplanerna och luftkonditionering med kyla. Den effektiva värmeåtervinningen går till att värma konstgräsplanen så att den är spelbarbar även under vinterhalvåret samt till lokaler avsedda för sportsliga funktioner.

Det här blir en fantastisk anläggning. Tanken är att utnyttja DLE-aggregatens kapacitet året runt för att skapa värme och kyla. En kulvert är lagd från nya teknikbyggnaden till huvudbyggnaden för att enkelt kunna tillföra kyla och värme, säger Nicklas Lundgren, projektledare på Labkyl AB.

Labkyl AB räknar vara klara med sitt uppdrag tidigt våren 2021.

Vill du veta mer om Labkyls DLE-teknik klicka här