DLE® - Världens främsta kyl- och värmepumpsaggregat klar för installation

DLE-konceptet är en världsnyhet som har utvecklats under flera år av Labkyl och som nu finns i serieproduktion. I dag finns DLE-kyl och värmepumpsaggregat i fyra standardiserade storlekar DLE® 100, DLE® 550, DLE® 1000 och DLE® 2500.

DLE är ett hållbart energi- och kostnadseffektivt koncept som kan stå för 100% av en fastighets totala behov av kyla och värme. Det som möjliggjort den här utvecklingen är att den banbrytande tekniken med CO₂ (koldioxid) används. Detta köldmedium används i stället för brandfarliga eller miljöfarliga syntetiska köldmedier. Den CO₂ som används i aggregaten är en restprodukt vid biogastillverkning. Gasen har därefter kapslats in i ett slutet system.

DLE-konceptet levererar temperaturer mellan -40 och +90°C.

DLE-konceptet är marknadens i särklass mest energieffektiva lösning.

DLE-kyl- och värmepumpsaggregat levereras installationsklar i standardutförande tillsammans med sin styr- och kringutrustning för optimerad totalfunktion. DLE-aggregaten är lättplacerade tack vare små inbyggnadsmått och har utmärkt serviceåtkomlighet genom sin utformning.

Vasakronan, Atrium Ljungberg och ICA är några av de kunder som valt DLE-konceptet till sina projekt och fastigheter.

För mer information kontakta oss på 08-767 53 00 eller besök www.labkyl.se