Tredje klimatneutrala isbanan för Danderyds kommun

Danderyds Kommun fortsätter uppgradera kommunens isbanor till klimatneutral CO2-kyla. Stockhagens IP med två isbanor kommer att byggas om under våren/sommaren. Labkyl som är entreprenören för uppdraget har tidigare för Danderyd kommuns räkning energieffektiviserat två andra anläggningar - isbanan i Enebybergshallen 2017 samt Danderydsvallen 2020 och nu Stockhagens IP 2021.

Danderyd kommun har som övergripande mål att energianvändningen i kommunägda byggnader ska minska med 3% per år. Ishallar och konstfrusen is kräver förhållandevis mycket energi. Förnyelse med DLE-teknik och ett genomtänkt återvinningssystem kommer spara både klimat, energi och pengar.

Stockhagens IP består av en ishall och en utomhusrink. Labkyl kommer att använda sig av befintliga pister i mark. Pisterna kommer att spolas rena från saltlösningen och senare återfyllas med ammoniakvatten som köldbärare. Dagens tre kylmaskiner ersätts med en DLE-kylmaskin som använder inkapslad CO2 som köldmedium.

I projektets etapp två kommer DLE-kylmaskinens värmeåtervinning tas i bruk full ut. Värmeöverskottet från DLE-kylmaskinen kommer gå tillbaka till anläggningen som varmvatten och uppvärmning av lokaler. Projektering pågår även för att använda återvunnen värme för ”läggvatten”. Läggvatten är det tempererade vatten som används för att spola isytorna.

I dag värms läggvattnet på Stockhagens IP med el men tanken är att även där ska uppvärmningen ske med hjälp av återvunnen energi från DLE-kylmaskinen.

-Vi försöker sänka energiförbrukningen varje år, bland annat genom att investera i ny teknik. För att isen ska vara bra på en isbana måste den spolas nästan varje timme. Vattnet som används är uppvärmt och det går åt cirka tolv till sexton kubikmeter vatten per dygn till Stockhagens två isbanor. Att kunna använda den återvunna energin för att värma det vattnet vore en bra energibesparing. Det här är den tredje anläggningen som vi samarbetar med Labkyl och det har fungerat väldigt bra, säger Pierre Nystedt, idrottsanläggningschef, Danderyds kommun.