Rekordorder till Labkyl och Dahlmans Kylteknik under affärsnamnet TESAB Väst!

Orkla Foods Sverige miljö- och energisäkrar hela sin kylanläggning i Kungshamn genom att byta ut de gamla ammoniakanläggningarna och i stället gör en satsning på CO2 som köldmedium genom den senaste DLE-tekniken. DLE är ett koncept som kommer stå för Orklas totala behov av klimatneutral kyla och värme.

DLE-aggregaten är uppbyggda på fabriksfärdiga ramaggregat som kräver kort installationstid på plats. Slutresultatet ger Orkla stora fördelar med redundans och driftsäkerhet samt höggradig återvinning av energi. Den återvunna energin kommer i praktiken värma upp hela fastigheten, producera varmvatten och även kunna användas för avfrostning av frysrum och upptining av fiskblock. Den miljövänliga lösning Labkyl och Dahlmans Kylteknik presenterat är klart mer prisvärd i förhållande till de flesta andra tänkbara lösningar. Dessutom ger den extremt goda energihanteringen på alla plan i slutänden en mycket god totalekonomi.

Projekteringen är genomförd och installationsarbetet beräknas starta under sommaren -21.

Labkyl och Dahlmans Kylteknik agerar här tillsammans under affärsnamnet TESAB Väst. Labkyl och Dahlmans Kylteknik har under åren haft ett nära samarbete och är i dag två av de företag i Sverige som arbetat längst med det klimatneutrala köldmediet CO2. TESAB Väst är starten för de båda företagens gemensamma plan att bli starkare i Västra Götaland och Göteborg.

Orkla är Nordens ledande aktör av varumärken och konceptlösningar till dagligvaruhandel samt storhushåll och i Sverige har Orkla ett femtontal lokala anläggningar och drygt 3000 anställda.

Orkla Foods i Kungshamn har ett tjugotal produktionslinjer där de tillagar kaviar, sill, matjessill, ansjovis, pastejer, stuvningar till deras olika marknader. Där finns också en råvarucentral för råvaror med en lagringskapacitet på 100 000 tunnor.