Labkyl bildar Nordic Climate Group – Sveriges ledande grupp för tekniska energilösningar

Labkyl är ett av bolagen bakom bildandet av Sveriges ledande grupp för tekniska energilösningar. Marknaden för kylinstallationer och energieffektiva tekniska lösningar ökar i takt med samhällets allt tydligare hållbarhetsfokus. För att kunna möta efterfrågan och hantera marknadsmöjligheterna har en grupp kylföretag sökt en strategisk partner med finansiell styrka.

Målet är att skapa en stark och framträdande aktör inom projektering, installation och service av kyla och värme med kringtjänster på den svenska marknaden. Från start består gruppen av 20 kylföretag samt 12 franchisetagare, de senare från TESAB AB som också ingår i gruppen. Tillsammans omsätter gruppen 1,3 miljarder SEK och har cirka 500 medarbetare.

”Att ta detta steg nu känns helt rätt för Labkyl, säger Patrik Larsson, VD för Labkyl. Kylbranschen står inför ett ökat intresse för hållbarhet- och energieffektivisering. Nu kan vi driva branschens omvandling och erbjuda tekniska lösningar från projektering till färdig anläggning, underhåll och service. Lokalt kommer kunderna att känna igen oss med samma varumärke, samma tekniker men med helt andra resurser. För oss är samarbetet inom Nordic Climate Group ett stort steg framåt. Nu ökar vi våra möjligheter att stärka vår kompetens och konkurrenskraft.”

Grunden i verksamheten är en stark lokal marknadsposition. Bolagen kommer att behålla sina lokala varumärke, och tidigare ägare kvarstår i sina roller. Den nuvarande verksamheten inklusive kunduppdragen prioriteras. Gruppens styrka byggs genom att bolagen tillsammans blir konkurrenskraftigare genom inköp, utbildning, teknisk utveckling och gemensam marknadskommunikation. För kunderna blir Nordic Climate Group en rikstäckande partner med bredare utbud och djupare kunskap.