Labkyl investerar inför framtiden!

Nyligen genomförde Labkyl sin största investering någonsin genom att gå med och köpa in sig i den rikstäckande Nordic Climate Group. Labkyl är i dag en av de största ägare i Nordic Climate Group.

Vi frågade Patrik Larsson, vd på Labkyl om något kommer att förändras inom Labkyl?

-I sådana fall bara till det bättre. Vi är en av de största ägarna i Nordic Climate Group, vilket garanterar att kontinuiteten på Labkyl fortsätter. Jag och alla duktiga medarbetare är kvar och kommer vara kvar. En viktig anledning till vår investering är att Labkyl hade kommit till en nivå där vi stadigt varje år växt organiskt med nya kompetenta medarbetare. Nu ville vi inte fortsätta växa på det sättet, Labkyl är tillräckligt stort. Risken fanns att vi skulle tappa vår lokala förankring och den familjära stämning som genomsyrar företaget. Det var en av anledningarna till att den här lösningen var så perfekt.

Hur viktigt är den lokala förankringen?

- Den är fullkomligt avgörande. Har vi inte en lokal anknytning till våra kunder är vi utbytbara. För kunderna är det viktigt att de har en lokal och personlig kontakt och får tillgång till den personliga service och andra funktioner som bara en lokal partner kan ge.

Vilka fördelar får era kunder?

- Labkyl kommer med hjälp av branschens kanske mest kompetenta tekniker fortsätta leverera en jämn och hög kvalitet på våra installationer. Är de en flaskhals i något projekt kan vi ta hjälp av duktiga killar och tjejer från företag inom gruppen här i Stockholm. Sedan kommer det så klart bli en bred kunskap- och kompetensöverföring mellan medlemmarna i Nordic Climate Group.

Över en natt blev vi Sveriges största kedja av starka lokala företag inom tekniska energilösningar. Med över 500 medarbetare över hela Sverige så kommer vi dra stor nytta av varandra. Våra kunder får ett Labkyl med lite mer muskler helt enkelt och inom Nordic Climate Group kommer kompetensen stärkas över hela Sverige.

Du har brunnit för utveckling och kontinuerlig fortbildning internt, hur blir det nu?

- Vår bransch står inför stora omställningar som t ex den framtid kompetensförsörjningen och nyrekryteringen, en annan är klimatfrågan. I dag finns det ingen riktigt bra utbildning inom den nya tekniken som levererar klimatneutral kyl och värme. TESAB-skolan började på något bra och behöver fortsätta utvecklas. Nu har vi ett gyllene tillfälle. Tillsammans kan vi satsa helt andra resurser än tidigare och det kommer ekonomiskt sätt vara mycket hanterbart för de olika företagen.  DLE är ett bra exempel. Den teknologi vi utvecklat kommer nu vara tillgänglig för alla företag inom gruppen. Gör vi rätt här så får vi inom Nordic Climate Group en spjutspetskompetens som inget annat företag eller företagsgrupp i Sverige är i närheten av.

Satsningen mot framtiden har precis börjat. Det brinner jag för.