Våra medarbetare är våra nyckelpersoner!

Labkyls HR-chef Kaspra berättar om Nordic Climate Group ur ett HR-perspektiv

”Samarbetet i Nordic Climate Group ger Labkyl extra muskler, vi får ännu fler kollegor runt om i landet och alla vi medarbetare kommer kunna utveckla oss ytterligare.

Jag har bara varit HR-chef här på Labkyl i snart ett halvår men det är många saker man slås av direkt man stiger in genom entrén. Inte minst den oslagbara kombinationen av teknisk spetskompetens och familjär stämning.

I min värld är det medarbetarna som bidrar mest till företaget. Det är dessa människor som får saker och ting gjorda genom att handla och inspirera andra med sitt kunnande och servicekänsla.

Det finns väldigt, väldigt många nyckelpersoner på Labkyl.

Nu kommer vi fortfarande vara lokala Labkyl med våra kunder, men får vissa stordriftsfördelar i arbetet. När jag frågar medarbetarna på Labkyl vad som gör det så roligt att jobba på Labkyl, får jag ofta svaret - den trevliga stämningen och tekniken.

Inget av det här kommer försvinna. Möjligen kommer det som samma medarbetare tycker är tråkigast att minska, den administrativa delen av jobbet.

Vi kommer fortfarande utvecklas inom ny teknik, vi kommer fortfarande ha denna grad av individuell frihet under ansvar, vi kommer fortfarande kunna agera självständigt och engagerat mot våra kunder.”

Kaspra Eriksson, HR chef på Labkyl