Efterfrågad utbildning i DLE-teknik är under framtagande!

DLE-konceptet representerar en hållbar, energi- och kostnadseffektiv lösning på kyla och värme. Efterfrågan på DLE är stor och för att kunna hantera denna efterfrågan kommer Labkyl arbeta fram en utbildning som leder till att kursdeltagaren blir certifierade i DLE-teknik.

Vi frågar Hans-Olov Larsson på Labkyl hur utbildningen kommer se ut och varför man ska ha den?

- Vi pratar om två olika utbildningar. En utbildning som i första hand är tänkt för konsulter och en annan för tekniker och installatörer. Av konsulterna krävs det i grunden en viss baskunskap i allmän kyl- och värmeteknik. Den kursen är tänkt att skapa så pass stor förståelse för den nya tekniken att de kan beskriva och förklara den för en tänkt beställare. Omfattningen på utbildningen är vi inte klara med ännu, men jag gissar på två dagar.

 

Hur tänker ni kring utbildningen för tekniker?

- För att utföra, installera och driftsätta konceptet hos en kund krävs det att teknikern förstår att DLE konceptet representerar en helhetslösning. Inte bara processen i kyla och värme. Oavsett om det gäller en industri, kontorsfastighet eller ett kyllager måste teknikern se hela systemet där DLE ska ingå för att få ut rätt funktion och rätt kapacitet. Med DLE-konceptet blir det fantastiskt.

 

Vad krävs för att arbeta med DLE?

- Att du är utbildad och certifierad. DLE har ett högt renommé på marknaden, så ur vårt perspektiv är det viktigt med en utbildning som garanterar rätt handhavande från början till slut. Utbildningen kommer att bli både teoretisk och praktisk. Tekniken med sina styrfunktioner är avancerad, vi pratar om spjutspetsteknologi inom kyla och värme.

Det är ju klart att en bra start är att kursdeltagaren redan från början är en duktig och intresserad tekniker.

 

När kan man anmäla sig till en utbildning?

- Just nu arbetar vi fram ett ganska omfattande utbildningsmaterial, och som vi hoppas att kunna sjösätta under hösten. Tanken är att man går utbildningen och avlägger därefter ett prov för att bli certifierad. Efter det blir det påbyggnadsutbildning en gång om året för att uppgradera och förlänga sitt certifikat. Teknikutvecklingen går i dag så snabbt att kunskaperna inom DLE-tekniken hela tiden måste förnyas.