CO₂-installation bidrar till Breeamklassning

Fastigheten Polisen 2 som ligger i Solna och kallas Arken, består av tolv våningar och en totalyta på 59.000 kvadratmeter. Alla som åkt på Essingeleden har sett den imponerande byggnaden som officiellt invigdes 2004 och har en total glasyta som motsvarar ungefär sex fotbollsplaner. Namnet togs fram genom en intern namntävling på Posten.

För att styra byggnaden mot ökad hållbarhet pågår arbetet med att få den miljöklassad enligt Breeam. Som ett led i det har Labkyl fått uppdraget att ersätta två befintliga traditionella värmepumpar, med högeffektiva DLE-värmepumpar.

Byggnaden behöver både kyla och värme och DLE-värmepumparna kommer täcka upp för en stor del av fastighetens energibehov utan att lämna något klimatavtryck. Styr- och reglerfunktionen i byggnaden är komplex och det gäller att få DLE-maskinerna att samarbeta med övriga styrfunktioner i huset.

- Nu förädlar vi fastigheten och Breeam klassificeringen är ett steg i rätt riktning. Den miljövänliga DLE-tekniken med CO₂ ger energieffektiv och klimatneutral kyla och värme. Det finns många plusfaktorer med hållbarhetsarbetet. Vi minskar vår klimatpåverkan, sänker våra energikostnader och ökar byggnadens värde. I dag är det många hyresgäster som efterfrågar kontor i byggnader som är miljöklassade, säger Anders Ankarheim, Fastigehetsförvaltare på Newsec.