EU:s nya klimatpaket, ett danskt förslag om sänkt HFC-gräns och FN:s nya klimat-rapport!

Nyligen presenterade EU-kommissionen EU:s nya klimatpaket, det så kallade Fit for 55. Paketet innehåller kommissionens lagförslag på hur EU till 2030 ska minska utsläppen med minst 55% jämfört med 1990 års nivåer. Målet är ett klimatneutralt EU 2050. I Danmark kan samtidigt ett förslag vara på gång för att kraftigt minska den högsta tillåtna gränsen för HFC i nya kyl och luftkonditioneringssystem till max fem ton koldioxidekvivalenter och i dagarna kom den tunga rapporten från FN:s klimatpanel IPCC.

Vi frågar Patrik Larsson, VD på Labkyl angående EU:s nya klimatpaketet, det danska förslaget och om rapporten från IPCC.

Vilka signaler ger EU:s nya klimatpaket kyl- och värmepumpbranschen?
Det är en tydlig signal till alla oss som jobbar i branschen att det är dags att satsa på naturliga köldmedier. Vår bransch andel av det totala utsläppet är tyvärr ganska stort. Därför måste vi som bransch konvertera snabbare och i mycket större utsträckning än i dag tillämpa naturliga köldmedier i våra applikationer. Naturliga köldmedier bör bli standard. För att det ska fungera fullt ut krävs rätt ekonomiska förutsättningar så att det alltid blir lönsamt att tillämpa gröna alternativ.

 

Vilken påverkan skulle Danmarks tänkta förslag få om det skulle omsättas i Sverige?
Det skulle betyda att i stort sett alla nya anläggningar måste använda sig av naturliga köldmedier. Det scenariot kan bli verklighet inom en snar framtid.

 

Hur kände du när du läste om slutsatserna i rapporten från FN:s klimatpanel IPCC?
Det är skrämmande och visar att vi alla måste ta ansvar för vår egen och våra nästkommandes framtid. Vår bransch står inför stora utmaningar. Vi måste fasa ut HFC-köldmedier i snabb takt för att nå 2030 målen.

De nya HFO köldmedierna tror inte jag är framtiden utan en omväg. Det bästa är att hoppa över dem och gå direkt till de naturliga köldmedierna. Då gör vi i vår bransch mest nytta.

 

Vilken fråga anser du vara den kanske viktigaste för den svenska kyl- och värmepumpbranschen just nu?
Vår största utmaning som bransch är att tillsammans med tillverkarna utveckla nya standardiserade produkter som är klimatneutrala. Ungefär som vi idag gör tillsammans med Green & Cool. Branschen måste också bli samstämmig. Idag får våra kunder olika budskap från olika företag angående köldmedier vilket minskar vår gemensamma trovärdighet. Inom Nordic Climate Group kommer vi att arbeta vidare med gröna alternativ och försöka påverka hela branschen till bättre miljömässiga och ekonomiska lösningar.

 

Förklaring:

HFC: Ett köldmedium som används för att ersätta de tidigare CFC och HCFC köldmedierna som var dåliga för ozonskiktet. HFC visade sig senare vara växthuspåverkande.

HFO: Ett kemiskt köldmediealternativ som har mindre växthuspåverkan, men har redan nu visat sig ha annan påverkan på miljön och är ett instabilt köldmedium. Bör undvikas till varje pris för att inte sätta oss i ett nytt klimatproblem med kylmaskinerna.