Yasuragi spar miljoner varje år med Labkyls energilösning

Under 2020 såg Labkyl över energianvändningen för det japanska spa- och konferenshotellet Yasuragi på Hasseludden genom att installera en klimatneutral hybridlösning i form av DLE-värmepump och uteluftkylare. Nu ett år senare ser vi resultatet.

Yasuragi är en energikrävande anläggning med en över 20.000 kvm stor byggnad innehållande hotell, restauranger, japanska bad och heta källor. De var i behov av en ny kraftfull och miljövänlig energikälla. Labkyl löste problemet, både miljö- och kostnadsmässigt, genom att installera en klimatneutral DLE-värmepump med en effekt på 1000 kW samt uteluftkylare motsvarande 150 luft/luft-värmepumpar.

Resultatet är fantastiskt både ekonomiskt som klimatmässigt!

Ett år senare kan vi se att oljeförbrukningen har minskat med 95%. Energikostnaden med ca 3.300 000 kr/år. Miljövinsten är en sänkning av CO2-ekvivalenter med 807 000 kilo! Det motsvarar 2100 st Passat VW GTE Hybrid som tillsammans kör 2 500 000 mil. Samtidigt har inte elförbrukningen ökat.

I princip kan Yasuragi räkna hem hela sin miljö- och energi-investering på några få år. Fantastiska siffror men inte på något sätt unika. Labkyl har fått liknande resultat tidigare bl a efter ett liknande energi- och miljöuppdraget för den ”gröna” konferensanläggningen Sånga Säbys räkning.

Det här är den mest lönsamma investering vi gjort. Vi sänker energikostnaderna häpnadsväckande mycket och tar nästan helt bort vår miljöpåverkan, säger Monika Hilm, vd på Yasuragi.

Yasuragi bedriver ett aktivt hållbarhetsarbete. I dag drivs anläggningen till största delen av förnyelsebara energikällor som bergvärme, vindkraft, solenergi och vattenkraft. Bakom Yasuragi står Nordic Hotels & Resorts AB/AS, som är en del av Petter Stordalens Strawberry Hospitality Group.