Ny erfaren teamleader till Labkyl

Patrik Ahlstrand har anställts som teamleader på Labkyl med uppdrag att leda och utveckla marknad- och säljsidan. Senast kommer Patrik från Bravida där han var key account manager för livsmedelskedjor.

Välkommen till Labkyl, hur ser din resa ut hit?

Jag har gått från att verka inom komponentvärlden och kablagetillverkning till att arbeta med det mesta inom kylteknik. Senast kommer jag från Bravida där jag var key account manager för kundsegmentet livsmedelskyla. Innan dess arbetade jag både med butiksentreprenader och som servicechef Stockholm på Carrier Refrigeration och med försäljning av Carrier AB’s HVAC sortiment till återförsäljare. 

 

Du är också entreprenör och har drivit egna bolag?

Jag har haft ett bolag som sålde kyl- och värmesensorer och givare till de stora tillverkarna av aggregat i Sverige och Skandinavien som IVT, Thermia, Nibe, Electrolux mfl. Jag var också med och och startade Hexatronic. Vi var tre personer som etablerade bolaget och fjorton år senare när jag lämnade Hexatronic hade det vuxit till ett stort bolag som med nuvarande regi tagit sig in på börsen. Så visst känner jag igen mig bland entreprenörerna på Labkyl och Nordic Climate Group.

 

Hur mycket kände du till om Labkyl sedan tidigare!

När jag var på Bravida var Labkyl en tuff konkurrent med hög kompetens. Nu vet jag att de också går i bräschen för branschen och leder utvecklingen av klimatneutrala och energieffektiva energilösningar. Deras innovationer, som DLE-teknologin, förändrar saker och ting i grunden. 

 

Har din syn på Labkyl förändrats nu när du jobbar här?

När jag fick höra om deras visioner inför framtiden och om DLE-teknikens fördelar har min syn på Labkyl förstärkts. Det finns bara ett Labkyl och de är unika i branschen. 

 

Vad innebär din roll som teamleader?

Jag ska avlasta säljsidan och utveckla nuvarande och blivande kunder så att Labkyl kan ta ytterligare steg framåt. Labkyl ligger bakom stora delar av den klimatneutrala och energieffektiva teknologin som nu tar över marknaden.

Samtidigt som de stora fastighetsbolagen ställer nya krav i sina miljö och hållbarhetsplaner. 

Min uppgift är att träffa kunderna och påvisa fördelarna. Vi har ingen brist på bra referensanläggningar.

Vad är den största fördelen med ditt jobb?

Att jag får möjligheten att vidareutveckla det jag gjort tidigare men i ett företag med spjutspetskompetens. Vår USP ligger rätt i tiden och är exakt vad kunderna efterfrågar: ”Vi erbjuder minimerad klimatpåverkan och ökad energieffektivitet samtidigt som ditt företag spar pengar.”

 Det är ett erbjudande som det inte går att tacka nej till. Mitt uppdrag är att föra det vidare till våra kunder. En väldigt rolig och utvecklande uppgift.

Patrik Ahlstrand - Teamleader Labkyl

När jag fick höra om Labkyls visioner inför framtiden och om DLE-teknikens fördelar har min syn på Labkyl förstärkts. Det finns bara ett Labkyl och de är unika i branschen. - Patrik