Framtidens kyltekniker blir experter på hållbar energi!

På Labkyl pratar vi idag om experter på hållbara energilösningar baserade på klimatneutral kyl- och värmeteknik.

Teknikerna på Labkyl kan inte bara klassisk mekanik och kylteknik utan också styr och nätverksbygge. De har breda kunskaper inom el, ventilation, styr och VS.

Teknikutvecklingen går numera oerhört fort och systemen med naturliga köldmedier förfinas och blir allt mer effektiva.

Det finns inga direkta utbildningar idag där man som ny kyltekniker kan få lära sig installera och hantera den typen av hållbara system. 

Men det är vad nästa generations utbildningar kommer fokusera på.

Den gröna teknikutvecklingen inom kyla och värme kommer påverka Sverige i grunden.

Labkyl leder och utvecklar den moderna och högeffektiva energitekniken som lyfter Sverige internationellt.

Vi bygger det hållbara samhället!

Vi söker alltid vassa medarbetare - kom till fliken karriär för att läsa mer!