Årets stipendiat till Ebbe Lyths Stipendium utsedd!

Årets stipendiat till Ebbe Lyths Stipendium heter Christofer Kronström och är student på KTH.

Han får det för sitt examensarbete ”Performance comparison between reciprocating and scroll compressor heat pumps with R600a refrigerant”.

Stipendiet instiftades 2019 av Kylbranschens samarbetsstiftelse KYS för att främja studier och utveckling av kyltekniken.
Namnet på stipendiet uppkallades för att hedra de gärningar Ebbe Lyth gjort för svenska kyl- och värmepumpsbranschen. 

För Labkyl var Ebbe Lyth en mentor, nytänkare och visionär av stora mått. För branschen som helhet verkade Ebbe sedan tidigt 80-tal bl.a med att modernisera och utveckla kylbranschens utbildningsväsende, men också för ett nytt affärstänk där kylbolagen går in i projekt med ett större åtaganden.

Ebbe Lyths Stipendium delas ut varje år till duktiga studenter som nyligen avslutat sina studier på universitets- och högskolenivå eller på yrkeshögskolenivå. Det som är föremål för bedömning av juryn är studenternas examensarbeten.

Christofer Kronströms arbete är huvudsakligen en experimentell studie av två värmepumpar med R600a/isobutan som köldmedium, avsedda att utnyttja underkylningsvärme från en större värmepump som värmekälla. Juryn motiverar sitt beslut med att arbetet visar på en mycket god förståelse för värmepumpar som system såväl som för deras komponenter. Det behandlar också en delvis ny applikation, med underkylning som värmekälla, som också använder sig av ett naturligt köldmedium. Dessutom används i det ena testade systemet, olika tekniker för att minimera köldmediefyllningen och därmed öka säkerheten för system med brandfarliga köldmedier. 

Arbetet visar därmed på nya tekniker och nya tillämpningar för värmepumpar, vilket kommitén tror är i linje med Ebbe Lyths vilja och intentioner.

Ebbe Lyth