DLE konceptet kyler och värmer miljövänligt 13000kvm livsmedelsfabrik!

Labkyl har fått i uppdrag att installera två DLE-kylmaskiner i den 13 000 kvm stora och toppmoderna anläggning som nu byggs upp i Jordbro, Haninge.

Det är fastighetsbolaget Revelop som tillsammans med hyresgästen Ögren-gruppen nu utvecklar framtidens produktionsanläggning för livsmedel. Ögren-gruppen är moderbolag åt de tre företag som ska verka i den nya anläggningen, Gudruns, Mårtensson och Engvall & Aug Falk

Anläggningen uppförs med stort fokus på hållbarhet med en större solcellsanläggning på taket, klimatneutral kyla och värme och miljöcertifiering av den nya byggnaden.

- Vi förädlar och distribuerar kött- och charkprodukter under varumärket Gudruns och har hela förädlingskedjan i egen regi. I dag sitter vi utspridda i sex olika fastigheter i Slakthusområdet. Nu kommer all verksamhet in under samma tak i Jordbro vilket ger stora fördelar. Fastighetsägaren bygger efter våra önskemål och självklart vill vi sitta i en så hållbar och framtidssäkrad byggnad som möjligt. Att vi nu får miljövänlig kyla och värme genom DLE-konceptet ligger helt i linje med vår satsning på hållbarhet, säger Mathias Pettersson, kvalitetschef på Gudruns AB.

Labkyl ska installera två DLE-kylmaskiner med en effekt på 1,7 MW. De ska kyla över 30 kylda utrymmen och tre frysrum. Uppvärmningen av byggnaden blir i princip gratis när värmeenergin från DLE-kylmaskinerna återvinns. Projektet beräknas stå klart i slutet av 2022.

DLE-konceptet har utvecklats under flera år av Labkyl och finns nu i produktion samt installerade och i drift hos beställare. DLE representerar en hållbar, energi- och kostnadseffektiv lösning. Det som möjliggjort den här utvecklingen är en banbrytande CO2-teknik, där CO2 (koldioxid) använts i stället för miljöfarliga syntetiska köldmedier. Den CO2 som nyttjas har tagits om hand som en biprodukt vid biogastillverkning och därefter kapslats in i ett slutet system. DLE-tekniken är en helt och hållet klimatneutral lösning som håller på att revolutionera marknaden.