Labkyl byter logotyp!

Labkyl startade som Industri och Laboratoriekyl 1977 och sedan dess har utvecklingen gått fort. Vi har gått från fem personer till över hundra med bolagen inom installation.se inräknade, till att nu också ingå i Nordic Climate Group.

Idag är Labkyl ett av Nordens ledande företag inom klimatneutral och energieffektiv kyla och värme. Satsningen på naturliga och miljövänliga köldmedier tillsammans med ny teknik och fortbildning är de viktigaste ingredienserna till framgången.

Vi är övertygade om att vi tillsammans med våra kunder kan påverka stora delar av samhället genom tekniska lösningar som ger minskad klimatpåverkan.
Målbilden är 100% hållbarhet.

Med nya innovationer som Delta Lift Energy (DLE) har vi skapat framtidens energilösning inom kyla och värme.
Vi och våra kunder närmar oss hållbarhetsmålet med stormsteg.

Med vår nya logotyp vill vi visa att vi är ett grönt företag med produkter och tjänster som är bra för miljön samtidigt som den skapar gemenskap med övriga företag inom Nordic Climate Group.