Dubbla OS-guld till Sverige på miljövänlig CO2-isbana!

-Jag satt på nätterna och klippte ihop en instruktionsvideo som jag skickade till Kina. Inte kunde jag då ana att Sverige skulle ta två OS-guld på den isen. säger Patrik Larsson, vd på Labkyl. För första gången i de Olympiska Spelens historia använder sig Vinter-OS och Paralympics i Beijing av naturliga köldmedier i form av koldioxid (CO2) till fyra av sina isbanor.

Koldioxid (CO2) ersätter i det här fallet fluorkolväten (HFC) som tidigare har använts. Idag vet vi att HFC bidrar till den globala uppvärmningen och har upp till 4000 gånger så stor påverkan på klimatet i jämförelse med CO2. 

Men hur kom det sig att Patrik Larsson, vd på Labkyl satt och klippte ihop en instruktionsvideo till installatörerna i Kina?

Micael Antonsson, teknik- och affärschef på Green & Cool/Carrier berättar.

- På Chillventa i Tyskland 2017 träffade jag Art Sutherland som var teknisk rådgivare angående isbanor för Olympiska Kommittén. Jag fick där möjlighet att berätta för honom om de energieffektiva och miljömässiga fördelarna med CO2 som köldmedium. Något år senare kom det delegationer från Kina i två omgångar till Sverige för att se och lära. Resten är svensk kylhistoria.
2002 byggde vi förmodligen världens första CO2-anläggning för kommersiellt bruk åt ICA Kvantum i Varberg. Större delen av branschen tvivlade på projektet. 
I dag används energieffektiva och miljövänliga POWERCO2OL-aggregat från Green & Cool/Carrier till isbanorna i Vinter-OS i Beijing.

En Kinesisk delegation gjorde studiebesök på Labkyls CO2-anläggningar!
Det var i National Speed Skating Oval, känd som ”Blue Ribbon” Nils van der Poel tog OS-guld på både 5000 och 10 000 meter.  National Speed Skating Oval är en arena på 12 000 kvm som uppfyller tävlingskraven för fem issporter som hastighetsåkning på skridsko, kortbana, konståkning, curling och ishockey.

I den anläggningen samt i ytterligare tre isbanor och träningsanläggningar i Vinter-OS i Beijing finns den nya miljövänliga och energieffektiva CO2-tekniken installerad.

 

  • 2018 kom en kinesisk delegation i en buss för att titta på Labkyls referensanläggningar:  isbanorna i Enköping, Gimo och Vallentuna. De ville på plats se hur väl det fungerar att skapa is med CO2 och vilket miljövänligt och energieffektivt alternativt det är. Besöket föll så väl ut, att jag senare satt på nätterna och klippte ihop en instruktionsvideo som jag skickade till Kina. En video som beskrev de olika installationsstegen för en CO2-anläggning. Under driftssättningen var jag med on-line och hjälpte till. Jag är glad över hur snabbt man i Kina förstod nyttan med att använda CO2 som köldmedium och att vi nu tagit två OS-guld på miljövänlig is, säger Patrik Larsson, vd på Labkyl.

 

Koldioxiden (CO2) som använts till isbanorna i Vinter-OS är en restprodukt som samlas in och renas. Värmeenergin från kylprocessen återvinns och går till uppvärmning av arenan och för att skapa varmvatten till t ex duschar, men också till varmvatten till läggvatten i ismaskinen, smältning av is samt till en effektiv klimatkontroll av  byggnaden.

Totalt beräknas CO2-anläggningarna spara upp till två miljoner kilowattimmar el i jämförelse om det varit ett HFC-system.
Koldioxidminskningen motsvarar utsläppen från 3900 bilar under ett år.
En liknande koldioxidminskning skulle kunna uppnås genom att plantera 1,2 miljoner träd.


Labkyl är en del av Installation.se samt ingår i Nordic Climate Group