HFO förmodligen ett miljöhot!

Patrik Ahlstrand med stöd av Labkyl uttrycker sin oro över användandet av HFO-köldmedier i en insänd debattartikel i tidningen Kyla & Värme.

Jag ser med stor oro när privata som kommunala beställare låter sina konsulter skriva in HFO köldmedier i sina förfrågningsunderlag. 

I dag när klimatfrågan ligger högst upp i allas agendor blir frågetecknen kring HFO allt fler.

Det sista halvåret har det kommit otaliga artiklar och rapporter med varningar från forskare och journalister som har samma oro som jag.

Vi har ett stort ansvar, inte bara Naturvårdsverk och Miljödepartement, utan även konsulter, beställare och kylföretag. Det är hög tid att vi axlar det ansvaret nu.

Fakta är att alla syntetiska köldmedier genom alla tider i slutänden visat sig vara skadliga för miljön. Handen på hjärtat, hur många tror att HFO skulle vara annorlunda?

Branschen bör följa försiktighetsprincipen tills vi verkligen vet.


Fyra rapporter som stärker oron kring HFO

Nordic Public Procurement har tagit fram en rapport som vill att naturliga köldmedier framför HFO ska bli ett standardalternativ som köldmedia vid offentlig upphandling av kylmedier till luftkonditionering och värmepumpar i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Island och Färöarna.

Deras övergripande slutsats är att naturliga köldmedier är tillämpliga för de flesta RAC-produkter till samma kostnad och kan användas som urvalskriterier i GPP. 

Tapio Reinikainen projektledare för Finlands miljöinstitut är tydlig när han säger,

- Försiktighetsprincipen ska gälla angående HFO. Studier verkar relatera HFO till TFA (trifluorättikssyra, PFAS (per- och polyfluorerade alkylämnen) och HFC-23. 

https://r744.com/nordic-nations-favor-natrefs-over-hfos-in-procurement/


Fem EU-länder: Sverige, Tyskland, Nederländerna, Norge, Sverige och Danmark tillkännagav den 15 juli 2021 att de tänker lägga fram ett förslag på att begränsa per- och polyluorerade alkylsubstanser (PFAS), inklusive vissa HFC och HFO-köldmedier till European Chemicals Agency (ECHA) enligt REACH-förordningen senast juli 2022. PFAS tros i slutänden omvandlas till persistent ämnen som i sin tur kan leda till irreversibel miljöexponering och ackumulering.

https://r744.com/certain-hfcs-and-hfos-are-in-pfas-group-that-five-eu-countries-intend-to-restrict/

 

Ytterligare rapporter från den tyska miljömyndighetens samt från forskare från University of New South Wales i Australien har väck farhågor om HFO-köldmediernas miljöpåverkan.

Bl a skriver de att R1234ze, en HFO som används som kylmedia kan sönderdelas till R23 som i sin tur är en extrem växthusgas med GWP på 12690! Resultaten av den studien är fortfarande preliminär men om den stämmer kan R1234ze producera mängder av R23 med ett extremt högt GWP värde.

https://r744.com/australian-study-suggests-link-between-elevated-r23-levels-and-uptake-of-hfo-1234ze/

https://www.hvacrnews.com.au/news/researchers-sound-further-warnings-about-hfos/

 

Sammanfattning:

Ni som läst, ser att min oro inte på något sätt är obefogad. Det verkar som om vi inte lärt oss något av historien och att vi återigen är på gång att upprepa nästa klimatmässiga katastrof med syntetiska köldmedier. Själv arbetar jag på Labkyl som i över 20 år uteslutande arbetat med naturliga och miljövänliga köldmedier. Vi har kunskapen att ge våra kunder 100% miljövänliga och ekonomiska lösningar inom alla kyl- och värmeapplikationer. I dag borde hela kylbranschen kunna erbjuda detsamma.

 

Patrik Ahlstrand, Teamleader Labkyl