Ebbe Stipendiet 2022

Sök Ebbe Lyths stipendium – vinn 30 000 kr!

Nu är det dags att söka Ebbe Lyths stipendium. Stipendiet delas ut i två kategorier, bästa examensuppsats inom programmet kyl- och värmepumpteknik på YH samt bästa examensarbete (masternivå) inom programmet kyl- och värmepumpande tekniker.

Namnet på stipendiet är uppkallat efter Ebbe Lyth, för att hedra de gärningar han gjort för svenska kyl- och värmepumpsbranschen. 

För Labkyl var Ebbe Lyth en mentor, nytänkare och visionär av stora mått. För branschen som helhet verkade Ebbe sedan tidigt 80-tal bl.a med att modernisera och utveckla kylbranschens utbildningsväsende, men också för ett nytt affärstänk där kylbolagen går in i projekt med ett större åtaganden.

Ebbe Lyths Stipendium delas ut varje år till duktiga studenter som nyligen avslutat sina studier på universitets- och högskolenivå eller på yrkeshögskolenivå.Mer information finner du här

Christofer Kronström mottog stipendiet 2021

Christofer Kronströms arbete är huvudsakligen en experimentell studie av två värmepumpar med R600a/isobutan som köldmedium, avsedda att utnyttja underkylningsvärme från en större värmepump som värmekälla.

Läs mer här