Nordbygg är årets viktigaste mässa när Labkyl presentera världsnyheten Delta Lift Energy!

Labkyl startades 1977 som ett litet och serviceinriktat företag. 2012 gjorde de ett vägval till att uteslutande jobba med naturliga köldmedier, och då i första hand koldioxid. Det vägvalet är fortfarande det viktigaste beslut som tagits inom företaget och det valet ligger också till grund för framgången.

Är Labkyl Sveriges ledande företag inom energieffektivt och klimatneutral kyla och värme idag?

-Vi har gått från fem personer till över hundra med bolagen inom Installation.se  inräknade, till att nu också ingå i Nordic Climate Group.

Idag är vi ett av Nordens ledande företag inom klimatneutral och energieffektiv kyla och värme. Satsningen på naturliga och miljövänliga köldmedier tillsammans med ny teknik och fortbildning är de viktigaste ingredienserna till framgången, säger Hans-Olov Larsson, ansvarig för försäljning och marknad.

På Nordbygg vill Labkyl främst marknadsföra konceptet Delta Lift Energy, DLE?

-För oss är Nordbygg årets viktigaste mässa för att presentera och förklara konceptet Delta Lift Energy. Med sitt naturliga köldmedium och extremt låga energiförbrukning är DLE den överlägset mest energieffektiva och miljövänliga produkten på marknaden. Många vill veta mer, både i beställar- som konsultleden, och vi kommer att ha all information och fakta tillgänglig.

Hur är intresset hos beställarna för Delta Lift Energy?

-Stort! Vi pratar om framtidens miljövänliga energilösning inom kyla och värme. Redan i dag har bl a Vasakronan, Atrium Ljungberg och ICA satsat på den nya tekniken i stora prestigeprojekt. Men även kommuner som Danderyd, Uppsala, Trosa, Rimbo, Stockholm Stad mfl har förstått: att med DLE kan de uppfylla kraven på både ökad energieffektivitet som minskad miljöpåverkan.

Vad hoppas ni uppnå på Nordbygg?

Många vill veta mer om hur DLE fungerar, vilken kapacitet och effekt det går att få ut ur konceptet. I vår monter på mässan finns duktiga tekniker som förklarar tillsammans med överskådliga filmer, faktablad och all tänkbara information. Vi har bra referensobjekt som  beskriver uppdragen, från Yasuragi Hasseludden och ICAs stora e-handelslagret i Brunna till Vasakronans projekt i Hötorgshusen och Studenternas i Uppsala. 

Med Delta Lift Energy sänker vi energiförbrukningen häpnadsväckande mycket samtidigt som vi lämnar ett minimalt klimatavtryck. 

100% hållbarhet är ett av era uttryck, vad innebär det?

Det är vår målbild. Vi är ett grönt företag som satsar på energieffektiv och klimatneutral teknik. Vi tror på hållbara lösningar. Flera av våra anställda har sökt sig till oss just pga det. Vi måste alla ta vårt klimatansvar.

Efter två pandemiår, hur har marknaden varit för er?

– Om vi tittar i backspegeln har det inte varit någon avmattning. Jag kan tänka mig att om vi hade jobbat uteslutande med restauranger och storkök, då hade vi känt av det mera. Men eftersom vi jobbar med stora butiker, lagerhanteringar, idrottsanläggningar och större fastigheter så är det precis tvärtom. Det har varit fullt upp. 

 

Hur ser 2022 ut? 

– Vi har orderböckerna skapligt fyllda, men om jag får tala för hela branschen finns det en viss osäkerhet. Dels är det inte bra när det är valår, man vet inte vilka nyckfullheter som kommer farande. Dels är pandemin inte över och jag tror det kan bli problem med materialtillgången. Det gäller ju alla branscher. 

Men det närmaste året kan bli jättebra, bara vi får material.