Ska du bygga en simhall? Bygg då först en isbana!

Delta Lift Energy-konceptet kan dramatiskt sänka energianvändningen i våra simhallar och ishallar samt minimera deras miljöpåverkan. Tekniken är tillgänglig och installerad hos ett stort antal kommunala som kommersiella fastighetsägare. DLE är ett koncept som gör det fullt möjligt att nå målet med att minska energianvändningen med 50% till 2050.

I Sverige finns det i dag ca 450 offentliga badhus. Enligt Energimyndigheten är badhus
vår mest energikrävande idrottsanläggning. Den genomsnittliga energiförbrukningen
beräknas ligga någonstans mellan 400 och 500 kWh per kvadratmeter och år. Det skulle motsvara totalt 0,8 TWh.

Här finns det mängder med energi och CO₂-ekvivalenter att spara!

Istillverkning en outnyttjad energikälla!
Idag finns det 340 ishallar, 149 konstfrusna utebanor, 60 bandybanor och 35 curlingbanor.

En svensk genomsnittlig ishall använder ca 1 100 000 kWh energi per år.
Kylsystemet är den enskilt största energianvändaren 43%, uppvärmning av ishallen
står för 26%. Även här finns det mängder med energi och CO₂-ekvivalenter att spara!

I dag har Labkyl och andra företag inom Nordic Climate Group installerat den nya
miljövänliga tekniken i ett stort antal kommuners isbanor runt om i Sverige.

Energieffekivt, klimatsmart och hållbart!
Det mest energieffektiva och miljövänliga lösningen är att anlägga en simhall och en
ishall bredvid varandra. Installera en Delta Lift Energy-anläggning och använda överskottsenergin
från istillverkningen till att värma upp både ishall och simhall samt allt
varmvatten - detta på ett framtidssäkert och hållbart sätt.

Energieffektivare och miljövänligare blir det inte!
På hållbart uppdrag i hela Sverige
Labkyl som uteslutande arbetar med klimatneutrala och energieffektiva installationer 
av CO₂-lösningar är det företag i Sverige som framtidssäkrat flest isbanor i Sverige.

Några exempel på energieffektiva och miljövänlig isbanor av Labkyl

Gimo , Bachohallen,

Solna ishall, Eksjö, 

Filipstad, Danicahallen, 

Enebybergs ishall, 

Vallentuna ishall,

Hällevi ishall, Kärrtorp, 

Danderydsvallen, 

Stockhagen, Zinkensdamms IP, 

Studenternas, Knivsta ishall, 

Vestfold samt Trosa Tomtaklint 

och Tyresövallen.