400 kvm miljösmart fryslager åt Polfärskt

Labkyl fick i uppdrag att bygga ett nytt fryslager på 400 kvm åt Polfärskt i Uppsala. Polfärskt står för miljösmart samdistribution av bröd till nära 3000 butiker i Sverige. Ett av Polfärskts tre kärnvärden är ”Miljösmartare”.

När Labkyl byggde ett nytt fryslager åt Polfärskt i Uppsala var det självklart också en miljösmart kylinstallation med naturliga och hållbara köldmedier. Labkyl kundanpassade en befintlig byggnad genom att dela en större lokal i två mindre. I den del som är Polfärskts byggs det torrlager, fryslager samt nya kontor.

Labkyl installerade ett CO2-aggregat som ska betjäna fryslagrets fyra stycken industriförångare. Värmeåtervinningen är kopplad till torrlagret och torrlagrets in- och utlastningsramper, vilket kommer medföra stora energibesparingar.