CO₂ kyler och värmer Sveriges största träbyggda passivhus

Det nybyggda Centrumet för Idrott- och Kultur (CIK) i Knivsta är den största träbyggnaden i Sverige som uppfyller kraven för ett passivhus. Labkyl har stått för den klimatneutrala installationen som försörjer hela huset med värme och kyla från 25 geoenergibrunnar men också återvunnen värme från isbanan.

CIK är en unik byggnad som innehåller allt från lokaler för teater, jujutsu och andra förenings- och aktivitetsrum till en fullstor idrottshall och ishall. Här finns dessutom både restaurang och café.

Labkyls uppdrag startade 2018 och avslutades våren 2020. Projektet delades upp i tre etapper.

Etapp 1: byggnation av ispist samt installation av CO₂-aggregat, undercentral och styrsystem till undercentralen.

Etapp 2: installation av två mindre CO₂-aggregat samt all kylteknisk utrustning till restaurang och café.

Etapp 3: driftsättning av ispist och färdigställande av smältgrop för isskrap.

I ishallen installerade Labkyl ett kylsystem där CO₂ används som köldmedium i både kylaggregatet som i ispisten.

-Vi vill leva i framtiden och då är CO₂ en optimal lösning både klimatmässigt som ekonomiskt, Samarbetet med Labkyl har fungerat utmärkt under hela projektet. Nu har vi också gått vidare med dem och tecknat ett serviceavtal, säger Elias Lindqvist, projektledare på Kommunfastigheter i Knivsta AB.

Kopparrör är ingjutna i betongpisten för en direktverkande växling till kylaggregatets CO₂,vilket gör att man slipper växla mellan två olika medier och därmed förlora energi. Systemets värmeåtervinning är högeffektivt och producerar 70 gradigt tappvatten, värme till huset och för avfuktning. Under vintersäsongen kommer värmeåtervinningen från CO₂-aggregatet som tillverkar isen ihop med geolagret, försörja hela huset med värme.

Labkyls lösning är bra för klimatet och för plånboken. Bara på driften av ishallen beräknas Kommunfastigheter i Knivsta kunna spara in minst 500 000 kr per år i jämförelse med en traditionell isbana.