Hållbar lösning för Karolinska Institutet

Lackkyl fick i uppdrag att installera modern och hållbar komfortkyla i Karolinska Institutets djurstallar och laboratorier.

Uppdraget var att ersätta det gamla systemet för komfortkyla och i stället installera två framtidssäkra vätskekylaggregat med koldioxid (CO2) som köldmedium. Fördelarna är många: miljövänligt och energieffektivt samt att det är en lösning som är garanterat framtidssäkrad.

- Vi fick in uppdraget redan hösten 2017. Nu är det full fart med projektet. CO2-aggregaten vi installerar har en kyleffekt på 150 kW per aggregat och byggd för värmeåtervinning till uppvärmning och varmvatten, säger Viktor Wilson, projektledare på Labkyl

Projektet slutfördes sommaren 2018.