ICA Maxi Nacka fick nytt miljövänlig CO2-system

ICA Maxi Nacka har varit kund och samarbetspartner till Labkyl under lång tid. Butiken var redan från starten en framgångssaga och blev på årets Dagligvarugala utsedd till Sveriges bästa butik 2018.

Labkyl fick i uppdrag att konvertera butiken med den senaste generationens CO2-teknik, miljövänlig och energieffektiv. Det kylsystem Labkyl en gång installerade konverteras nu i etapper till ett modernt CO2-system. Delar av den befintliga anläggningen som konverteras är ett äldre CO2-system, en föregångare till dagens moderna.

ICA Maxi Nacka var tidigt ute med att installera miljövänlig kyla och fortfarande är delar av det gamla systemet miljömässigt helt överlägset ett kylsystem med HFC-köldmedier.

Uppdraget genomfördes i flera etapper. Den första etappen innebar leverans och installation av två nya kylmaskiner samt konvertering av tre frysrum.

- Vi sätter in nya kylmaskiner som motsvarar dagens maskinpark, därefter överförs driften från de gamla maskinerna till de nya. Det är en omfattande och ganska avancerad omkoppling som vi gör. Vi har gjort det tidigare bl a för Ica Maxi Häggvik och Martin & Servera, sa Viktor Wilson, projektledare på Labkyl under arbetets gång.

- Labkyl håller hög servicenivå och vi har stort förtroende för deras arbete, säger Karl-Otto Jakobsson, vVD på ICA Maxi Nacka