Lagerlokal förvandlades till en av Sveriges största färskvaruhallar

Labkyl fick samtliga installationer när Menigo AB lyfter in sina dotterbolag EKO Fisk och Servicestyckarna i Menigo Färskvaruhallens lokaler i Årsta, Stockholm.

Labkyl fick förtroendet av MVB Öst att ansvara för samtliga installationer i byggnaden. Installationsmässigt är det för Labkyls räkning en totalentreprenad. Utöver installation av miljövänlig kyla och processmedia innefattar den även VS, el, ventilation, samt styr och regler.  Sveriges största färskvaruhallar under ett och samma tak.

Projekteringen startade vid årsskiftet och allt blev klart hösten 2019. Hela ombyggnationen avser lager på plan två och personalutrymmen på plan tre.

Innan bestod lagerlokalen i princip av en stor tom yta som delades upp i tre delar för hantering av färskt kött, fisk samt frukt och grönsaker. De tre nya avdelningarna kommer försågs med nya rumsbildningar, nya installationer samt ny framtidssäkrad kylanläggning.

100% miljövänlig kyla!
Labkyl installerade kyla i ca 4 000 kvm av lokalens totala 5 100 kvm. Det handlar till största delen om kyl- och frysrum samt andra beredningsytor. Hantering av färskt livsmedel innebär överlag höga hygienkrav. Genom att använda naturliga köldmedier i applikationer fick Menigo AB en framtidssäkrad, miljövänlig och kostnadseffektiv lösning.

- Vi utför ett omfattande installationsarbete inom flera olika discipliner. Vissa delar kommer dessutom få speciallösningar som te x insaltningsrum för fisk där det krävs höga materialkrav. Därför arbetar vi där med en metod som innebär att förångare sänks ner i ett elektrolytbad för att skapa en yta som bl a står emot saltets yttre påverkan, sa Viktor Wilson, projektledare på Labkyl under projektets gång.