Modernisering av isbana för Lidingö Stad

Labkyl har fick i uppdrag av Lidingö Stad att uppgradera Danica isannexet med modern kylteknik. Danica isannex som ligger intill Danica sporthall på Lidingö var från början en utomhusisbana som senare fick en överbyggnad.

Labkyls uppdrag är att installera en CO2-chiller och göra allt klart för värmeåtervinning. Samtidigt skiftar de saltlösningen i pisten till ammoniakvatten. Ammoniakvattnet pumpas runt enklare vilket spar energi. Just nu river Labkyl det gamla maskinrummet och börjar sedan dra rör för värmeåtervinning. Efter sommaren installeras kylmaskinen och övrig utrustning.

- Det är en gammal ammoniakanläggning som vi byter ut mot en modern CO2 lösning. Med den nya anläggningen får vi betydligt bättre årsverkninsgrad, vi får ut mer värmeåtervinning samtidigt som vi sänker servicekostnaderna. Totalt sett blir det här en prisvärd och hållbar installation för Lidingö Stad, säger Nicklas Lundgren, projektchef på Labkyl.