Österskärsskolan – miljövänlig kyla

Skolan i Österåkers kommun hade tidigare en kylutrustning av traditionell typ med HFC köldmedium direktexpansion.

2017 bestämdes att skolan skulle byggas om, konsulten som anlitades för att göra nya handlingar skrev in direktexpansion med HFC köldmedium.

Industri & Laboratoriekyl visste att HFC-köldmedium är på väg att fasas ut och föreslog därför en CO2 anläggning där värmen tas tillvara via en energibrunn vilket ger både hållbarhet och driftsäkerhet.

Fakta:

Säljyta: 11000 m2

Antal aggregat: 2 st

Köldmedium: CO2

Kyleffekt: 200 kW

Fryseffekt: 50 kW

AC effekt: 280 kW

Värmeåtervinning 1: 60 kW vid 50/65°C

Värmeåtervinning 2: 300 kW vid 25/45°C