Vallentuna ishall – ett CO2-aggregat, två hallar

Anläggningen är gemensam för två ishallar och var tidigare en ammoniakanläggning med kalciumklorid som köldbärare.

Kommunen ville ha en ny energieffektiv anläggning och satsade därför på CO2 med en ny köldbärare.

Industri & Laboratoriekyl har levererat ett CO2 aggregat gemensamt för båda hallarna, med återvinning av värme för radiatorsystem, tappvarmvatten och läggvatten till ismaskinen. I leveransen ingick också utbyte av alla köldbärarrör och pumpar fram till de befintliga pisterna.

Fakta:

System typ: Indirekt (ammoniak–vatten)

Isyta: 2x1850 m2

Köldbärartemp: -8/-11°C

Kyleffekt: 500 kW

Värmeåtervinning1: 115kWvid60/40°C

Värmeåtervinning2: 455kWvid40/20°C