SpotCooler- kylt frukttorg

Nyhet för livsmedelsbutikerna. Kylt frukttorg för minskat fruktsvinn.

SpotCooler bygger på principen att kall luft är tyngre än varm. Därför behövs inga fläktar och installationen blir därför "tyst".

Hanteringen av frukt och grönt förenklas och personalkostnaderna för denna hantering kommer att förändras. Denna förändring kan användas som besparing eller omfördelas till andra funktioner i butiken. Ett väl fungerande frukttorg ger en bättre kundupplevelse, minskat svinn och bättre nettoresultat.

 

Besparing i siffror:

Omsättning butik:                  30 miljoner

Omsättning frukt/grönt (10%):   3miljoner

Svinn i % innan SC:                           ca5%

Svinn i kronor innan SC:           150 000kr

Reducerat svinn 50% (kr):          75 000kr

Minskning vikttapp 1%:              30 000kr

Energikostnad/år 2,7 kW/h:       -23 652kr

Besparing:                           81 348kr