Hemköp i Skillingaryd satsar på miljön

Hemköp väljer ett miljövänligt köldmedium.

En befintlig saltlösningsanläggning byts ut mot ett miljövänligt alternativ med koldioxid som köldmedium för frysar.