ICA Supermarket i Smålandsstenar byggde nytt kylsystem med energieffektiv och hållbar CO2-teknik

För LN Kylas räkning startade projektet med att de fick i uppdrag att gör en energiberäkning för ICA Supermarket i Smålandsstenar. Butikens plan var att byta till en miljövänlig och energieffektiv butik i två steg. När LN-kyla presenterade sin energianalys visade kalkylen att störst fördelar fick butiken om de genomförde båda stegen på en och samma gång. ICA Supermarket i Smålandsstenar gav klartecken till LN-Kyla att genomföra hela ombyggnationen till CO2 i ett steg.

Projekteringen gick igång vintern 2016. LN-Kyla tog bort den gamla maskinparken och installerade en Advansor, CO2-aggregat med värmeåtervinning. De tog bort äldre kyl- och frysmöbler och kompletterade med nya samt byggde om några äldre diskar. Fem kylrum och ett frysrum byggdes om för att fungera med CO2 som köldmedium.

Våren 2017 var allt installerat och driftsatt.

- När vi tittade på LN-kylas energiberäkning var det självklart att genomföra hela ombyggnationen direkt. Det fanns inget att vinna på att gå i två steg. Att arbeta hållbart känns naturligt för oss. Det ligger inte bara i tiden utan vi har också ett stoppdatum enligt F-gasförordningen att ta hänsyn till. Det som är positivt nu är att vi månar om miljön samtidigt som vi är kostnadseffektiva. Vi har haft LN-Kyla som partner i många år och har stort förtroende för dem. För oss är det viktigt med en lokal servicepartner som vi har bra kommunikation med och får snabb återkoppling av, säger Joakim Nicklasson och Mathias Liljander, handlare på ICA Supermarket i Smålandsstenar.