Energioptimering

Vi optimerar dina system inom kyla, värme och ventilation. Det vi vet är att det kan ge förhållandevis stora besparingar i alla fastigheter, oavsett storlek och form.

Varje enskild fastighet har olika besparingspotential. LN Kyla har lång erfarenhet och stora kunskaper när det gäller att optimera värme och ventilation för allt från mindre till riktigt stora lokaler. 

Vi guidar dig till en lösning som ger största möjliga besparing för just din fastighet.

Ett viktigt verktyg för energibesparing är vår utrustning från Climacheck som mäter den faktiska prestandan på din anläggning under drift för att vi sedan ska kunna vidta åtgärder för att minska energiåtgången.

 

Energioptimering