Komfortkyla

LN-Kyla har lång erfarenhet och omfattande kunskaper när det gäller att skapa rätt klimat och temperatur. Vi ger dig rätt förutsättningar för ett trivsamt klimat.

Vi säljer allt från små AC-aggregat till infällda takkassetter på kontoret eller komfortkyla i produktionen.

Air Condition split kontor:

Visste du att din AC inte bara kan ge kyla på sommaren? Den kan även ge värme på vintern!

Vi säljer och installerar klimatanläggningar från bland annat Mitsubishi Electric och Daikin.

Air Condition split lagerlokaler:

Vi säljer bland annat LG, Mitsubishi och Daikin. 

Kyla/värme via ventilationen:

Vill du kyla och värma tilluften till ditt kontor eller hela fastigheten? Vi säljer bland annat Mitsubishis condensingunits.

Kontor och mötesplatser