kontoroch-m_tesplatser.jpg

Komfortkyla

Vi ser till att du får rätt temperatur på ditt jobb. Det påverkar din arbetsprestation positivt.

Har du jobbat på ett kontor med fel temperatur? Då vet du hur irriterande det kan vara. Vi ser till att din arbetsmiljö får ett gynnsamt klimat.

Vi har lång erfarenhet och omfattande kunskaper när det gäller att skapa rätt klimat och temperatur - på kontor och mötesplatser, i datorhallar och serverrum samt i stora offentliga miljöer, som skolor och sjukhus.

Vi ger dig rätt förutsättningar för ett trivsamt arbetsklimat - som påverkar din arbetsprestation positivt.

Vi säljer allt från små AC-aggregat till infällda takkassetter på kontoret eller komfortkyla i produktionen.

Air Condition split kontor:

Visste du att din AC inte bara kan ge kyla på sommaren? Den kan även ge värme på vintern!

Vi säljer och installerar klimatanläggningar från bland annat Mitsubishi Electric och Daikin.

Air Condition split lagerlokaler:

Vi säljer bland annat LG, Mitsubishi och Daikin. 

Kyla/värme via ventilationen:

Vill du kyla och värma tilluften till ditt kontor eller hela fastigheten? Vi säljer bland annat Mitsubishis condensingunits.