Komfortkyla

LN-Kyla arbetar med temperaturreglering för fastigheter, kontor och fabriker. Vi är medvetna om att klimat och temperatur är av största vikt för många av våra kunder och vi har erfarenheten och kompetensen för att kunna leverera inom området. Vi ser till att du får rätt temperatur på ditt jobb, det påverkar din arbetsprestation positivt.

Komfortkyla kan förklaras som det värmeöverskott som måste bortföras från byggnader för att hålla inomhustemperaturen. Således är byggnadens kylbehov samma sak som byggnadens värmeöverskott. Vi har lång erfarenhet och omfattande kunskaper när det gäller att skapa rätt klimat och temperatur - på kontor och mötesplatser, i datorhallar och serverrum samt i stora offentliga miljöer, som skolor och sjukhus. Vi ser till att de lagar och regler som är förutbestämda vid installations av komfortkyla följs, utan att du behöver tänka på något.

Vid planerad installation av komfortkyla utreder vi alltid alternativa åtgärder. Exempel på alternativa åtgärder kan vara solskydd för fönster eller åtgärder för energiavgivande processer genom avskiljning, isolering och separat ventilation.

Temperaturreglering

Temperaturreglering har många fördelar och i en del branscher finns även krav och specifikationer på vilken temperatur en fastighet eller delar av en fastighet ska ha. Du påverkas av den luft du andas. Om du upplever luften som frisk mår du bra. En bra temperaturreglering behövs för att föra bort luftföroreningar som farliga ämnen, fukt och dålig lukt. Ur ett annat perspektiv är temperaturreglering viktigt vad gäller besparingspotential. Det är ekonomiskt gynnsammare att ha en jämnare temperatur över tid då den inte kräver lika mycket energiresurser.

Att kunna reglera temperaturen vet vi är viktigt och det märker vi inte minst i våra fysiska kroppar där kroppen skickar tydliga signaler på att något inte stämmer i samband med exempelvis för hög eller låg temperatur. Inom det så kallade neutrala temperaturområdet är de direkta riskerna för hälsan små. Däremot påverkas man indirekt av det obehag och den bristande komfort som för hög eller låg temperatur kan ge. Vid temperaturer utanför det neutrala temperaturområdet är risken för hälsan större. Dessa temperaturer förekommer inom till exempel livsmedels- och metallindustrin. Bra ventilation kan bidra till att sänka temperaturen.

LN Kyla säljer allt från små AC-aggregat till infällda takkassetter på kontoret eller komfortkyla i produktionen. Nedan följer några exempel:

Air Condition split kontor - Visste du att din AC inte bara kan ge kyla på sommaren? Den kan även ge värme på vintern! Vi säljer och installerar klimatanläggningar från bland annat Mitsubishi Electric och Panasonic.

Air Condition split lagerlokaler - Vi säljer bland annat Mitsubishi Electric och Panasonic

Kyla/värme via ventilationen - Vill du kyla och värma tilluften till ditt kontor eller hela fastigheten? Vi säljer bland annat Mitsubishi Electric och Panasonic.

Air condition för sovrum/villa - Vi säljer bland annat Mitsubishi Electric och Panasonic.